Vuosikokous

Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuussa.
Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä seuran toimintaa ja tulevia tapahtumia. Tämän vuoden vuosikokous pidettiin perjantaina 12.2.2021.

Vuosikokouksen esityslista
 

  1   Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
  3   Esityslistan hyväksyminen
  4   Edellisen vuoden toimintakertomus
  5   Edellisen vuoden tilit (rahastonhoitaja), tili- ja vastuuvapauden myöntäminen v. 2020 hallitukselle
  6   Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021
  7   Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2022
  8   Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  9   Toimintasuunnitelma ja tapahtumien suunnittelu vuodelle 2021
10    Muut esille tulevat asiat
11    Kokouksen päättäminen

Tervetuloa seuraavaan vuosikokoukseemme!