Vuosikokous


Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuussa.

Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä seuran toimintaa ja tulevia tapahtumia. Tämän vuoden vuosikokous pidetään perjantaina 25.2.2022 klo 17.00 etäkokouksena Teamsin kautta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu vuosikokoukseen tämän sivun lomakkeella viimeistään tiistaina 22.2.2022. Lähetämme ilmoittautuneille ennen kokousta sähköpostiin linkin, jonka kautta pääsee osallistumaan.

 

Vuosikokouksen esityslista
 

  1   Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan-
       tarkastajien valinta
  3   Esityslistan hyväksyminen
  4   Edellisen vuoden toimintakertomus
  5   Edellisen vuoden tilit (rahastonhoitaja), tili- ja vastuuvapauden myöntäminen v. 2021 hallitukselle
  6   Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2022
  7   Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2023
  8   Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  9   Toimintasuunnitelma ja tapahtumien suunnittelu vuodelle 2022
10    Muut esille tulevat asiat
11    Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa! Benvenuti!